Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους φίλους ερασιτέχνες ψαράδες ότι για το ψάρεμα

  • Με ψαροντούφεκο
  • Με σκάφος
  • Σε υδατοφράχτες

Απαιτείται η κατοχή άδειας ερασιτεχνικής αλιείας. Οι άδειες λόγω και των περιοριστικών μέτρων δεν εκδίδονται στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας αλλά μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.


Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εκδώσετε Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας για πρώτη φορά

πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες:

1) Να συμπληρωθεί το έντυπο Αίτησης για Έκδοση Ερασιτεχνικής Αλιείας το οποίο θα βρείτε

στα Έντυπα Αιτήσεων της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα στο link :

http://bit.ly/2vqIjUb

2) Φωτοτυπία της ταυτότητας του Αιτητή.

3) Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σκάφους, όταν πρόκειται για ερασιτεχνική άδεια αλιείας με

σκάφος. (εάν δεν έχετε σκάφος καταχωρείτε τους αριθμούς LL0000)

Τα πιο πάνω έντυπα να αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση licenses@dfmr.moa.gov.cy

Θα πάρετε απάντηση, εντός εύλογου χρόνου για να μπορέσετε να πληρώσετε την άδειά σας

μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com/


Μετά την πιο πάνω διαδικασία θα μπορείτε κάθε χρόνο να ανανεώνετε την άδειά σας μέσω της

πιο πάνω ιστοσελίδας.


Όσοι έχετε άδεια αλιείας και θέλετε να την ανανεώσετε τότε απλά μέσω της ιστοσελίδας JCC smart μπορείτε να προβείτε στην ανανέωση της.